Forskellen på en LEI-kode fornyelse og en LEI-kode flytning er vigtig. Flytningen af en LEI-kode kaldes officielt for en ‘overførsel’, og denne manøvre går ud på, at du gerne vil skifte fra én udsteder af LEI-koder til en anden. Fornyelse af en LEI-kode betyder, at dine data som indehaver af en LEI-kode skal opdateres.

Hvad er en LEI-kode?

Når du har en LEI-kode, er der den regel, at dine data som juridisk enhed skal opdateres en gang hvert år. Dette kaldes for en ‘fornyelse’ af LEI-koden. Men egentlig er der ikke tale om nogen fornyelse, det er kun for at sikre, at de oplysninger, du har opgivet ved udstedelsen af din LEI-kode, fortsat er korrekte.

LEI-koden forbliver uændret

Når du en gang årligt får opdateret dine data for LEI-koden, ændrer det ikke noget ved selve LEI-koden. Den forbliver den samme. Det er kun, hvis et eller andet ved din virksomhed har ændret sig, at dette skal registreres, så de nødvendige data bag LEI-koden altid er friske og korrekte. Ikke andet.

Når udstederen fornyer

Denne opdatering, eller fornyelse, af LEI-koden klares normalt af din udsteder af LEI-koder. Udstederen tjekker dine data i det officielle virksomhedsregister, retter til om nødvendigt, og fornyer derpå din LEI-kode. Men, dette sker kun automatisk, hvis du har betalt for mere end 1 års gyldighed for din LEI-kode.

Når du får udstedt din LEI-kode, vælger du gyldighedsperiode for LEI-koden. Vælger du for eksempel 5 års gyldighed, og betaler for 5 år med det samme, klarer din udsteder fornyelsen af data hvert år. Det er en del af den service, du betaler for. Tjek hos udbyderen, at det er inkluderet i din betaling.

LEI-kode flytning og fornyelse

Ved en flytning forbliver din LEI-kode den samme. Når en LEI-kode én gang er hæftet på en juridisk enhed, hænger den uløseligt fast til denne enhed. Med udstederen kan skiftes, og hvis du ‘flytter’ ved udgangen af perioden på 1 år, fra du sidst ‘fornyede’, altså opdaterede dine data, så indebærer flytningen en samtidig fornyelse. Din nye udsteder forlænger gyldighedsperioden for din LEI-kode og opdaterer samtidig dine data.

Men hvis du ved udstedelsen af LEI-koden kun vælger 1 års gyldighed, skal du selv sørge for, når der altså er gået et år, dels at forlænge gyldighedsperioden, dels at få opdateret (fornyet) dine data for LEI-koden. Dette kan ske hos den samme udsteder, som du har haft indtil nu, eller det kan ske ved en flytning.

Hvad er en flytning af LEI-kode?

Hvis du beslutter, at du vil skifte udsteder af LEI-kode, kaldes det en ‘flytning’. Du flytter din registrering fra én udsteder til en anden. En sådan flytning skyldes jo som regel, at du af den ene eller anden grund ikke har været tilfreds med din hidtidige udsteder. Prisen, service eller noget tredje. Så du skifter/flytter.

Skift af LEI-udsteder

Du har til enhver tid ret til at skifte udsteder. Også midt i den gyldighedsperiode, du allerede har betalt for hos en udsteder. Men hvis du skifter midt i det hele, mister du den gyldighedsperiode, du har til gode. Du starter forfra hos den nye udsteder. ‘Flytning’ betyder, at du starter hos en ny udsteder og betaler på ny.

Ofte stillede spørgsmål om LEI-koder

Hvad er en LEI-kode?

Hvordan fornyer jeg en LEI-kode?

Hvordan flytter jeg LEI-kode udsteder?

Hvad koster en LEI-kode for 1 år?

Hvad koster en LEI-kode for 3 år?

Hvad koster en LEI-kode for 5 år?